Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Jazykové zkoušky

Mezinárodně uznávané jazykové zkouškyMezinárodně uznávané jazykové zkoušky

Osnova jazykových kurzů v JŠ Spěváček je navržena s ohledem na požadavky kladené u mezinárodních jazykových zkoušek. Na základě závěrečných jazykových testů, které jsou prováděny na konci každého semestru, studentům doporučíme návazný jazykový kurz a jazykovou zkoušku odpovídající jejich jazykové úrovni.

Preliminary English Test (PET) – B1

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky PET by studentům měla umožnit bezproblémovou komunikaci v anglicky mluvícím prostředí.

First Certificate in English (FCE) – B2

Zkouška předpokládá zvládnutí anglického jazyka na vyšší středně pokročilé úrovni. Je všeobecně uznávána jako doklad o znalosti anglického jazyka při přijímacím řízení v Čechách i v celé EU.

Certificate in Advanced English (CAE) – C1

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci. Splňuje vstupní požadavek na znalost anglického jazyka většiny univerzit v anglicky mluvících zemích.

Goethe-Zertifikat (GZB2) – B2

Zkouška předpokládá zvládnutí německého jazyka na vyšší středně pokročilé úrovni. Je všeobecně uznávána jako doklad o znalosti německého jazyka při přijímacím řízení v Čechách i v celé EU.

Goethe-Zertifikat (GZC1) – C1

Znalost německého jazyka na úrovni zkoušky Goethe-Zertifikat C1 představuje vysokou jazykovou kvalifikaci. Splňuje vstupní požadavek na znalost německého jazyka většiny univerzit v německy mluvících zemích.

Diplôme d´Études de Langue Française 1. stupeň (DELF1) – B1

Složení zkoušky vyžaduje znalost běžného komunikačního jazyka v každodenních situacích.

Diplôme d´Études de Langue Française 2. stupeň (DELF2) – B2

Předpokládá složení DELF 1.stupně. Vedle běžných komunikačních dovedností vyžaduje i znalost frankofonních reálií a specializovanou francouzštinu.

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) – C1

Zkouška předpokládá velmi pokročilou znalost francouzského jazyka. Absolventi jsou dostatečně vybaveni, aby mohli jazykově zvládnout výuku na francouzských či frankofonních univerzitách.

Závěrečné jazykové testy

Na konci každého semestru studenti Jazykové školy Spěváček absolvují výstupní jazykové testy. Cílem testů je:

  • poskytnout studentům zpětnou vazbu o dosaženém pokroku,
  • získat podklad pro doporučení návazného kurzu nebo odpovídající jazykové zkoušky,
  • dát studentům představu, jaké mají šance tuto zkoušku úspěšně složit.