Domů » Jazykové kurzy pro veřejnost » Skupinové kurzy

Skupinové jazykové kurzySkupinové jazykové kurzy

Se studiem jazyků můžete začít v průběhu celého podzimu. Zapište se do aktuálních kurzů v malých skupinách nebo do individuálního kurzu.

Charakteristika jazykových kurzů

  • srozumitelná a zábavná forma výuky
  • příprava na běžnou každodenní konverzaci
  • důraz na zlepšení komunikačních dovedností
  • malé skupiny 4–12 účastníků
  • kurzy vhodné pro dospělé i mládež
  • lektoři s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí

Rezervace a objednávka

V našem e-shopu jazykových kurzů snadno a rychle vyhledáte a objednáte:

Co se v jazykových kurzech naučíte? Naučíte se bez zábran komunikovat v cizím jazyce. Srozumitelnou a zábavnou formou si prohloubíte znalosti gramatiky i slovní zásoby a díky řadě interaktivních cvičení si zlepšíte výslovnost a schopnost porozumět rodilým mluvčím. Praktické jazykové znalosti z kurzu využijete ve všech běžných životních situacích.

Všechny kurzy dlouhodobě směřují ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, navíc máte možnost završit přípravu k jednotlivým zkouškám ve speciálních přípravných kurzech.

Organizace kurzů

Jazykové kurzy jsou rozděleny do dvou semestrů. Zimní semestr začíná v říjnu a končí v lednu, do kurzů zimního semestru se můžete přihlásit od začátku června do konce října. Letní semestr probíhá od února do května, přihlásit se můžete v lednu a v únoru.

Zde najdete informace, jak se přihlásit do kurzu.

Jak probíhá výuka?

Skupinové kurzy vás připraví na běžnou každodenní konverzaci v cizím jazyce. Tomu odpovídá metodika výuky. Jazyk budete poznávat srozumitelnou a zábavnou formou – v kurzech využíváme např. interaktivní výuku, kooperativní učení a učení se z chyb ostatních.

Budete studovat z moderních učebnic, které staví na komunikativní metodě výuky. Kromě učebnic budete od lektorů dostávat také další doplňkové materiály. V hodinách budete používat originální audio-video nahrávky z učebnic, aktuální texty z novin a časopisů nebo interaktivní www stránky určené pro studium jazyků.

Hlavním cílem skupinových kurzů je, abyste byli schopni aktivně používat cizí jazyk. Program všech kurzů vás v dlouhodobějším horizontu navíc připravuje ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

Kurzy vedou lektoři s odborným jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí. Úroveň kurzů a kvalitu výuky trvale sleduje vedení školy.

Intenzita jazykových kurzů

1× 90 minut týdně – kurzy probíhají v kterýkoli den od pondělí do čtvrtka v odpoledních a večerních hodinách.

2× 90 minut týdně – kurzy probíhají v kombinaci pondělí a středa nebo úterý a čtvrtek v odpoledních a večerních hodinách.

V obou variantách kurzů proberete během roku stejný počet lekcí. V kurzech s výukou 2× 90 min. týdně budete každému tématu věnovat více času. K dokonalému zvládnutí látky využijete další doplňkové materiály, kurzy obsahují rozšířenou slovní zásobu a více cvičení. U kurzů 1× 90 byste měli věnovat větší pozornost samostudiu.